Welome!

Annual AGM!!

The "White Eagles" BoD informs that the AGM including new BoD election will take place November 26 (Friday) 2015 at Dom Polski starting 19:00. Attendance of Club's members is mandatory. 

If you would like to run, or would like to nominate a candidate for any position below, please contact the BoD.

 

The BoD hereby nominates the following candidates for Club's Directors:  President - Piotr Janczyk Vice President - Michael Nieszczerzewicz Treasurer - Ryszard Bojarski Club's Manager - Radek Sikora Secretary – Phil Tworzydlo

Disciplinary Officer – Matt Skrobek  The BoD nominates the following candidates for the Auditing Committee:  Chairman - Irek Kotecki Members - Krzysztof Kosewski and TBD  All members are reminded that candidates for any BoD or Auditing Committee position can be nominated from the floor during the AGM.  For BoD Piotr Janczyk, President  

Walne Zebranie!!

Zarzad Klubu 'Biale Orly" informuje wszystkich czlonkow Klubu, ze walne zebranie polaczone z wyborami nowego zarzadu Klubu odbedzie sie 26 listopada (czwartek) 2015 w Domu Polskim o godz. 19:00. Obecnosc czlonkow Klubu jest obowiazkowa. 

Zainteresowani kandydatura, lub zgloszenie nominacji, proszeni sa o kontak z zarzadem.

 

Niniejszym Zarzad Klubu nominuje nastepujacych kandydatow do Zarzadu Klubu:  Prezes - Piotr Janczyk Vice- Prezes - Michael Nieszczerzewicz Skarbnik - Ryszard Bojarski Manager Klubu - Radek Sikora Sekretarz – Phil Tworzydlo

Oficer Disciplinarny – Matt Skrobek  Zarzad Klubu nominuje nastepujacych kandydatow do Komisji Rewizyjnej:  Przewodniczacy - Irek Kotecki Czlonkowie - Krzysztof Kosewski   Przypominamy, ze kandydaci na dowolna funkcje w zarzadzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej moga byc zglaszani z sali podczas walnego zebrania. 

Za Zarzad  Piotr Janczyk, PrezesFollow us on Facebook!!
Click on the icon above

OR

Click on the community menu item