Welome!

Annual AGM!!

The "White Eagles' " BoD informs that the AGM including new BoD election will take place November 28 (Thursday) 2013 in Dom Polski starting at 19:00. Attendance of Club's members is mandatory. The BoD hereby nominates the following candidates for Club's Directors:

President - Piotr Janczyk
Vice -President - Michal Luigi Nieszczerzewicz
Treasurer - Ryszard Bojarski
Club's Manager - Radek Sikora
Head Coach - Darek Smulski

The BoD is looking for volunteers to serve as BoD secretary and disciplinary officer.

The BoD nominates the following candidates for the Auditing Committee:

Chairman - Irek Kotecki
Members - Krzysztof Kosewski and Jacob Kruszewski

All members are reminded that candidates for any BoD or Auditing Committee position can be nominated from the floor during the AGM.

For BoD
Irek Kotecki,
President

Walne Zebranie!!

Zarzad Klubu 'Biale Orly" informuje wszystkich czlonkow Klubu, ze walne zebranie polaczone z wyborami nowego zarzadu Klubu odbedzie sie 28 listopada (czwartek) 2013 w Domu Polskim o godz. 19:00. Obecnosc czlonkow Klubu jest obowiazkowa. Niniejszym Zarzad Klubu nominuje nastepujacych kandydatow do Zarzadu Klubu:

Prezes - Piotr Janczyk
Vice- Prezes - Michal Luigi Nieszczerzewicz
Skarbnik - Ryszard Bojarski
Manager Klubu - Radek Sikora
Trener Co-ordinator - Darek Smulski

Zarzad poszukuje chetnych do pelnienia funkcji sekretarza oraz officera disciplinarnego.
Zarzad Klubu nominuje nastepujacych kandydatow do Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczacy - Irek Kotecki
Czlonkowie - Krzysztof Kosewski oraz Jakub Kruszewski

Przypominamy, ze kandydaci na dowolna funkcje w zarzadzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej moga byc zglaszani z sali podczas walnego zebrania.
Za Zarzad

Irek Kotecki,
PrezesFollow us on Facebook!!
Click on the icon above

OR

Click on the community menu item